ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ: ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 1800 ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸಾರಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣ: ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 1800 ವಿಶೇಷ…

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ, ವಯಸ್ಸು, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ, ಕುಟುಂಬ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಮೋದಿ (ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ). ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, 2014 ರಿಂದ ಭಾರತದ 14 ನೇ ಮತ್ತು…