Tag: kannada current affairs 2023

current affairs in Kannada : 16th October 2023

ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ: 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ: ವಿಜೆ ಕುರಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ…

Current affairs in Kannada : 15th October 2023

ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರ: ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಯ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 4200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ…