ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯ | ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯ

 

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮು ಎಂಬ ಬಡ ರೈತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಗೊಂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮುದುಕನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಮುದುಕ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ. ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುದುಕ ಹೇಳಿದನು. ರಾಮನು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಹಸುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು .

ಮರುದಿನ ರಾಮನು ತಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ &  ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಅವನು ಹಸುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ರಾಮನಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದನು. ದಯಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮನು ಭಿಕ್ಷುಕನೊಡನೆ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.

ಮನೆ ತಲುಪಿದ ರಾಮ ಹಸುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಮರೆತಿದ್ದ, ಬಿಳಿಯರನ್ನು ಕಂಡ ಹಸು ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಹಸುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹಸುವಿನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಮನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುದುಕನು ರಾಮನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು .

ರಾಮ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಗೆಳೆಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಮು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ . ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ನಾಲ್ವರು ಕೂಡಿದರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮು ಮನಗೊಂಡ .

 

ನೈತಿಕ | ನೈತಿಕತೆ: ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *